BEST Visualizer

Oöverträffad överblick i realtid på den aktuella larmsituationen, direkt på avdelningsöversikten.

Med full avdelningsöversikt med visning av alla rum har man oöverträffad kontroll över larmområdet. I realtid ser man alla aktuella larm på vald avdelning och får en exakt position på var larmet gått, vem det gått till och om det accepterats. Vårdpersonal kan dessutom bestämma att bara visa önskade prioriteter på sin skärm, ex. endast överfallslarm på psykiatrisk avdelning. Lösningen effektiviserar informationshanteringen och dess enkelhet underlättar för personalen i det dagliga arbetet. BEST VISUALIZER® tar larm/kallelse-visning till en ny dimension anpassad för framtidens moderna sjukhus.