BEST Statistics

Kvalitetssäkrad vård med tydlig och precis statistik. Se alla händelser, behandla och effektivisera.

Med BEST STATISTICS® kopplat till larm/kallelse-systemet får man på en smidigt sätt tillgång till detaljerad statistik på alla händelserna i systemet. I statistikmodulen finns det ett flertal urvalskriterier, som kan ställas för att få maximal relevans i rapporterna eller ta fram verkligt specifik statistik på enskilda händelser. Med hjälp av den utförliga statistisken kan man följa upp alla händelser i systemet och därefter anpassa och effektivisera verksamheten. Möjligheten att med denna information som grund kunna planera och förbättra det dagliga arbetet är en viktig faktor för en verkligt kvalitetssäkrad vård och omsorg.