BEST Planner

Användarvänlig larmfördelning med tydlig överblick där personalen själva kan fördela ansvaret sinsemellan.

Med tydlig visuell överblick och ett intuitivt gränsnitt går larmfördelningen snabbt och säkert. Med dra-och-släpp funktion kan personalen själva enkelt fördela ansvaret sinsemellan. Samtidigt som de många bra funktionerna gör BEST PLANNER® till ett effektivt hjälpmedel för vårdpersonalen. Med rätt larm till rätt person finns det mycket tid att spara såväl i fördelningsmomentet som vid själva larmåtgärden.