BEST Mobile Client

Mobil larmhantering med all larminformation direkt i mobilen. Snabbt, informativt och användarvänligt.

Larm ska hanteras på ett intelligent sätt. Det handlar om mycket mer än att bara skicka signaler och textmeddelanden. Larmen ska presenteras och prioriteras på ett bra sätt, så att risken för fel och felbedömningar minimeras. Lösningen ska vara användarvänlig, tydlig och enkel för att underlätta för personalen. Den ska vara kostnadseffektiv och flexibel för att passa i en modern vårdmiljö. Samtidigt ska den vara effektiv och tyst för att ge både personalen och vårdtagarna bästa möjliga arbetsmiljö och omhändertagande. Allt detta och mycket mer får du med vår mobila larmhantering.