BEST Display

Grafisk larmvisning i listvy på stora skärmar. Tydligt med färgkodade ikoner, klartext och prioriteter.

Möjligheten att kunna presentera pågående larm som en lista på stora informationsskärmar ger en tydlighet som är helt unik på marknaden idag. BEST DISPLAY® gör det mycket enkelt för vårdpersonalen att snabbt se och agera på de larm som kommer upp, vilket kan bidra till snabbare responstider. Alla larm visas i prioritetsordning med högsta prioritet överst. För extra tydlighet har varje prioritet en egen färgkodad ikon, som gör det lätt att uppfatta typen av larm.